Zarządzenie nr 5/2022 – dot. ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty