Zarządzenie nr 23/2020 zmieniające zarządzenie 22/2020 w sprawie zdalnego nauczania