W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć edukacyjnych w szkołach, nauczanie odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.