Zarządzenie 24/2020 – zmiany w organizacji pracy szkoły