Prace remontowo-budowlane na terenie placówki – od 2.12.2022 – zarządzenie