„Szkoła pamięta” dyplom Ministra MEiN dla SP 1 w Słupnie