Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do udziału w olimpiadzie języka angielskiego – sesji zimowej.